Wywiad z dr. Leszkiem Borkowskim

Choroba nowotworowa to niewątpliwie jedno z największych źródeł niepokoju i stresu. Jej rozpoznanie i proces leczenia wymaga wielu zmian w dotychczasowym życiu i często konfrontuje, zarówno chorego, jak i bliskich, z dotąd nieznanymi problemami, lękami i obawami. Kiedy w rodzinie pojawia się choroba, uczestniczy w niej nie tylko pacjent ale również jego bliscy. 

O tym, jak wielkie znaczenie w procesie zdrowienia z choroby nowotworowej ma psychika chorego rozmawiamy z dr. Leszkiem Borkowskim, prezesem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

 Autorem filmu jest Kinga Kenig.

Powrót