Wywiad z prof. Parnowskim cz. 1

Od września 2013 rozpoczęliśmy nowy projekt poświęcony depresji seniora. Dedykujemy go wszystkim, dla których starość nie jest złotą jesienią. Zapraszamy osoby starsze, ich rodziny, bliskich, lekarzy, opiekunów. Chcemy ułatwić dostęp do wiedzy, informacji, miejsc pomocy wszystkim, którzy zawodowo lub osobiście są związani z problematyką starzenia się. Ale nie tylko - chcemy także wspierać w trudnych chwilach, pomagać coś zmienić, pokazać inne odcienie starości. Chcemy, żeby dzięki tym działaniom życie staruszka było weselsze.

Już wkrótce wykłady i warsztaty, grupy wsparcia, artykuły i reportaże. Na dobry początek - pierwsza część wywiadu z niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie - profesorem Tadeuszem Parnowskim, psychiatrą, geriatrą, kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, specjalizującym się w diagnozie i leczeniu zaburzeń afektywnych oraz problemów psychicznych po 50. roku życia i w wieku podeszłym.  O depresji seniorów oraz innych chorobach osób starszych:

Powrót