Wywiad z prof. Parnowskim cz. 2

Czym charakteryzuje się depresja osób starszych? Czym różni się od depresji, która występuje u ludzi młodszych? Jakie są objawy?

O depresji seniorów oraz innych chorobach osób starszych opowiada profesor Tadeusz Parnowski, kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń afektywnych oraz problemów psychicznych po 50. roku życia i w wieku podeszłym.

Autorem filmu jest Kinga Kenig. 

Powrót